Lazecký & Měch na Firmy.cz

Záväzky predávajúceho

Tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom nášho internetového obchodu, je prvotriednej kvality, a je so zobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (drobné zmeny farieb sú možné, k drobnému skresleniu týchto farieb mohlo dôjsť digitalizáciou).

Tovar, ktorý je v súlade s normami a predpismi platnými na území ČR.
Ďalej sa predávajúci zaväzuje, že:

 • Bude komunikovať s kupujúcim o jeho objednávke, bude ho informovať elektronickou poštou o prijatí objednávky, jej expedovaní a o prijatej platbe za tovar.
 • V prípade nesplnenia dodacích lehôt stanovených v internetovom obchode bude o tomto stave kupujúceho včas informovať.
 • Bude uverejňovať skutočné a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar, DPH a za dopravu.
 • V súlade so zákonom č. 367/2000 z dňa 14. septembra 2000 umožňuje nakupujúcemu počas 14 dní od obdržania tovaru bez udania dôvodu vrátiť - tovar však musí byť odoslaný doporučene na adresu sídla predajcu, kompletný a nepoškodený. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predajca prijímať. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vrátia sa mu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy predajcu prijal. Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopný akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odesielajúceho späť.
 • Osobné údaje kupujúceho bude chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytne ich žiadnym iným subjektom.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnu poštovnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

 • Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 • Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14-tich dní od doručenia, viď. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci má právo na vymazanie svojích osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

Záväznosť objednávok a forma objednávky

Každá objednávka, ktorú kupujúci potvrdí (tzn. vyberie si patričný platobný styk a stiskne tlačítko ZAPLATIT), je považovaná za záväznu.

 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.
 • Kupujúci nemá možnosť sám objednávku stornovať - túto akciu vykonáva iba predávajúci (obvykle po dohode s kupujúcim, napr. z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne, prípadne z dôvodu nemožnosti autorizácie skutočnej identity kupujúceho).
 • Môžete si taktiež objednať formou SMS správy v tvare: OBJEDNAVKA, druh tovaru a počet kusov, ďalej pokračujte svojím menom a adresou, kam máme tovar poslať. SMS pošlite na telefónne číslo: +420 725 579 950 alebo +420 606 710 243.
 • Pokiaľ nechcete vyplňovať objednávkový formulár, stačí objednať formou emailovej správy na .
 • Je možné objednať aj telefonicky na mob. +420 725 579 950 alebo +420 606 710 243
 • Na základe zlých skúseností s niektorými zákazníkmi a množiacimi sa prípadmi nevyzdvihnutých a odmietnutých zásielok sme nútení zaviesť pravidlá ako iné obchody. Podľa platných zákonov ČR sme oprávnení účtovať skutečne vzniknuté náklady na odoslanie zásielky konečnému zákazníkovi. S okamžitou účinnosťou začíname na tomto práve trvať a náklady budú vždy vymáhané najprv upomienkou. Pokiaľ pohľadávka nebude uhradená, budeme musieť podstúpiť ďalšie kroky – zverejnenie v zozname našich dĺžnikov a neserióznych zákazníkov ( do doby zaplatenia ) - vrátane súdneho a exekučného vymáhania. Tieto náklady sú vždy na ťarchu dĺžnika.

 

Platobné metódy a dodacie podmienky

Tovar dodávame expresnou balíkovou službou Geis do 2 pracovných dní. Po vyskladnení je zásielka doručená do 48 hod. v pracovný deň.

V súčasnej dobe môžu kupujúci využiť pri platení tovaru tieto platobné styky:

 • Dobierka
 • Patba vopred-FIO banka
 • Hotovosť pri prevzatí na predajni

Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu predávajúcim v okamihu potvrdenia objednávky a sú závislé na druhu registrácie kupujúceho a platných cenách v okamihu prijatia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na písomnej, alebo e-mailovej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Ak je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri ústnej alebo telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.

Dopravné a balné

Tovar bude zaslaný prostredníctvom DPD Private, alebo na zadanom odbernom mieste.

Základná cena za prepravné a balné 8,00 € a dobierku 2,00 €.

V prípade, že zásielka s ohľadom na rozmer či váhu vyžaduje rozdelenie na 2 alebo viacero balíkov vyhradzujeme si právo účtovať dvojnásobné či viacnásobné poštovné. Takto nám je fakturované od prepravnej spoločnosti. V prípade platby vopred budeme požadovať doplatok prevodom na účet. O oboch skutočnostiach Vás budeme informovať v deň objednávky. Napríklad slamená terčovnice a stojan, či niektorý z celolepených lukov, nie je možné zaslať ako 1 balík v zásielke.

Doprava zdarma pri prekročení hodnoty objednávky 200 Euro je platná len v prípade jedného balíka v zásielke u oboch prepravných spoločností.

Ďalej je možné objednať si tovar v našom e-shope a vyzdvihnúť si ho v našej "kamennej" predajni. Tovar takto zakúpený je možné platiť iba v hotovosti v Kč nebo EUR.

Pri predaní je kupujúci povinný prekontrolovať stav zásielky (porušenie krabice, neporušenosť pásky) a odmietnuť prevziatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť predávajúcemu, spísať s dopravcom škodný protokol a tento do 24 hodín zaslať E-mailom predávajúcemu. Pokiaľ prevzatie zásielky kupujúcim od dopravcu je potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočnú reklamáciu neúplnosti alebo poškodenia zásielky nie je žiadny nárok.

Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov dojde k situácii, že tovar nebude možné v termíne do 2 dní doručiť, budeme Vás s predstihom kontaktovať a o vzniknutej situácií informovať. Zároveň sa obe strany dohodnú na riešení vzniknutej situácie.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandartne obsahuje daňový doklad (faktúru), návod na používanie výrobku v českom jazyku.

 

Platnosť cien

Platnosť všetkých cien je do vypredania zásob a pri akčných ponukách do vypredania či do ukončenia termínu akcie.

 

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovenia zákona č. 40/1964 Sb., Občianský zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) a vzťahuje sa na spotrebné tovary (ďalej len Tovar), pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len Reklamácia).

Záručné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má prodaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Za tovar predávaný za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola zjednaná nižšia cena.
 2. Záručná doba je dva roky, pokiaľ nie je na predanom tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste vyznačená doba dlhšia. Pokiaľ je záručná doba dlhšia ako dva roky, určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky v záručnom liste.
 3. Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstraniť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstraniť. Ak nebol tovar ešte použitý, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec za nepoškodenú.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne pouzívaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tieto práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o vady odstraniteľné, ak však kupujúci nemôže pre opetovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vad vec riadne používať. ( Tretia rovnaká alebo štvrtá rôzna závada ).
 6. Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci miesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočítá. Ak dojde k výmene, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru .

Vybavená Reklamácia

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zachádzaním a vady spôsobené použitím dlhšieho šípu ako je u daného luku doporučené.

Reklamácie vybavujeme do 30. dní po písomnom či telefonickom oznámení a to obyčajne výmenou za nový kus.

V situácií, kedy je potreba Tovar zaslať Predávajúcemu, si Kupujúci vo vlastnom záujmu vedie tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane celého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

 

Podmínky pro vyzkoušení luku a vrácení zboží

Všechny reflexní a celolepené luky jsou před zabalením a expedici zkoušeny třemi výstřely zkušebním šípem a současně je kontrolováno, zdali se ramena nevychylují do stran. V případě, že se jedná o italské luky značky Ragim Demont, které mají v madle stavěcí šrouby, je rovinnost těmito šrouby seřízena, v opačném případě jsou luky vždy vyřazeny z expedice. Doporučujeme tudíž spotřebiteli, aby si řádně přečetl návod na použití luku, kde je podrobně popsáno nasazení tětivy na luk, případně použil napínák luku.

Po správném nasazení tětivy na luk dle návodu k použití, se ramena luku nevychyluje na žádnou ze stran. Je možné zkusit napnout luk bez šípu a takto vyzkoušet zdali napínací síla vyhovuje. Nelze však pustit tětivu naprázdno bez šípů, hrozí deformace ramen. Zvlášť pozorně je nutné postupovat u kladkového luku, kde při zpětném pohybu tětiva hrozí vyvlečení tětivy z kladek, deformace kladek a ramen.

U kuší je možné provést montáž dle návodu k použití a přiloženého nákresu. Není však možné provést zkušební výstřel a poté kuši vrátit.

Při jakémkoliv poškození či opotřebení dodaného zboží a porušení těchto podmínek nelze zboží vrátit ve lhůtě 14 dnů. Pokud je v zásilce více druhů zboží, lze vrátit část zboží za splnění dříve uvedených podmínek.

 

Záverečné ustanovenie

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

Upozornění pro luky a kuše s nátahovou silou nad 33 liber

Zákon o střelných zbraních v § 15 stanoví, že zbraně kategorie „D" nebo střelivo do těchto zbraní může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Pokud nesplňujete tuto podmínku, nemůžete zde tyto zbraně a střelivo objednat.
Vaše objednávka zbraní kategorie „D" v našem e-shopu je tedy zároveň brána jako Vaše čestné prohlášení, že jste požadovaného věku již dosáhli.

 

Ochrana osobných údajov

V tomto dokumente sú popísané všetky pravidlá zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi a ak dôjde v budúcnosti k akéjkoľvek ich zmene, tak o nich budete včas informovaný prostredníctvom našich internetových stránok , kde budú tieto informácie zverejnené.

 • fa. Ing. Tomáš Lazecký - Lukyšípy rešpektuje súkromie zákazníkov. K celkovému skvalitneniu a ponuke hodnotných služieb je však potrebné poznať niektoré osobné údaje kupujúcich. Tieto údaje sú prísne chránené proti zneužitiu.
 • Pri nákupu v našom internetovom obchode je nutná registrácia zákazníka, kde musí ako fyzická osoba uviesť meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, adresu elektronickej pošty a platné telefónne číslo. Tieto údaje používame na komunikáciu s Vami, k Vašej identifikácii ako kupujúceho, pri realizácii a zúčtovávaní Vašej platby a sú nutné pre to, aby mohol byť tovar riadne dopravený ku kupujúcemu.
 • V prípade právnickej osoby je nutné ešte uviesť názov firmy, IČO, DIČ, telefón, fax a bankové údaje. Tieto údaje nám umožňujú vykonávať potrebné účtové operáce, vrátane vystavovania daňových dokladov a umožňujú nám identifikáciu platby prevodem z účtu na účet. Pokiaľ je zhora uvedená adresa odlišná od adresy dodania, je nutné túto inú adresu taktiež uviesť.
 • Aby sme Vám uľahčili prihlasovanie, tak nemusíte pri každej novej registrácii opätovne uvádzať Vaše osobné údaje. Údaje sú uložené v našej databáze, ktorá je prísne chránena pred zneužitím a Vy sa prihlasujete už len cez svoje prihlasovacie meno a heslo.
 • Samozrejme, pokiaľ si to budete výslovne priať, tak bezprostredne po realizácii nákupu budú na Vaše prianie zmazané Vaše osobné údaje a údaje z našej databázy.
 • Údaje, ako napríklad číslo platobnej karty alebo číslo účtu, ktoré zadávate pri platení, v žiadnom prípade nezhromažďujeme a operujeme s nimi len vo chvíli konkrétnej finančnej transakcie či operácie.
 • Pri nakupovaní v našej internetovej predajni sú zhromažďované Vaše objednávky. To je nutné napríklad k zaisteniu dodávok tovaru a pri reklamaciách. Tieto údaje sú opäť ukladané a bezpečne uschované v našej databáze.
 • Používaním a nakupovaním prostredníctvom nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním Vašich údajov a údajov o Vašich nákupoch. Pravidlá týkajúce sa zaobchádzania s týmito informaciámi sú popísané výššie v tomto dokumente.
 • Vaše osobné údaje sú dôverné a ako tretej osobe sú poskytované len obchodným partnerom ako sú napríklad banky, prepravné spoločnosti alebo spoločnosti vydávajúce platobné karty a to len v rámci konkrétnej platby či inej finančnej operácie.
 • Tretím osobám alebo verejnosti je poskytovaná iba súhrnná štatistická informácia o zákazníkoch, návštevnosti, frekventovanosti nákupov, obrate a podobne. Táto štatistika však ale neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by viedla k identifikácii niektorého zo zákazníkov.